LoVe

LoVe

Thursday, June 16, 2011

Tidak Mampu Hidup Sendiri


Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan agar keduanya saling mengenal, menyayangi dan saling membantu. Keduanya pun punya tugas yang sama, iaitu membina kehidupan meskipun ada perbezaan cara dan etika dalam diri masing-masing. Oleh itu, peranan inilah yang dapat membantu keduanya merealisasikan fungsinya sebagai makhluk di muka bumi.

Ayah dan ibu contohnya, disebabkan mereka memiliki tanggungjawab berbeza maka keluarga akan dapat hidup dengan baik. Cuba bayangkan sekiranya keduanya saling tidak membantu, pasti keluarga tidak akan bahagia.

Kerana itulah lelaki dan perempuan tidak boleh hidup terpisah. Jadi wajarlah jika lelaki dan perempuan saling jatuh cinta.

No comments: